Istorijat UDS

Udruženje za dermoskopiju Srbije

Udruženje za dermoskopiju Srbije (UDS) osnovano je 17. marta 2002. godine u Pančevu. Inicijator osnivanja udruženja, a zatim i prvi predsednik Udruženja bio je prim dr Jadran Bandić. Istog dana održan je i prvi osnovni kurs iz dermoskopije sa predavačima: Prof dr Dojčin Dojčinov (patolog), Prof dr Dejan Nikolić (hirurg, bolnica Bežanijska kosa) i prim dr Jadran Bandić.
Februara 2005. godine Udruženje za dermoskopiju Srbije dobilo je status sestrinske organizacije u okviru IDS (International Dermoscopy Society).
Godine 2004, izabran je prvi IDS Board član iz Srbije : prim dr Jadran Bandić.
Godine 2013, izabran je drugi IDS Board član iz Srbije: dr Danica Tiodorović.
Sve više lekara raznih specijalnosti, a najviše dermatologa, učestvuje na kursevima iz dermoskopije različitog nivoa težine stičući znanja iz ove važne oblasti. Vežbe su interaktivne, sa predavačima, tokom seminara i kurseva. Tokom 15 godina edukacije iz oblasti dermoskopije, obuku UDSa je prošlo preko 600 lekara raznih specijalnosti iz Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH i Makedonije. Januara 2012. U Beogradu, osnovano je Balkansko udruženje za dermoskopiju (BUD) čiji je inicijator osnivanja i aktivnosti, bilo Udruženje za dermoskopiju Srbije i čija aktivnost čini okosnicu rada BUDa.

Beograd, 05.decembar 2017.

Prof dr Danijela Dobrosavljević Vukojević

Predsednik Udruženja za dermoskopiju Srbije

17. mart 2002. godine: Osnivači Udruženja za dermoskopiju Srbije (UDS)